PONDELOK 8.5. Féria Radošina 7.00 + Erika Grznárová /1.výr./
 Radošina 10.00 + Zuzana Grežová /pohrebná
UTOROK 9.5. Féria Behynce 18.00 + Ján Lesay a rodičia
STREDA 10.5. Féria Radošina 7.00 + starí rodičia Vincencia, Matúš, Margita, Michal
ŠTVRTOK 11.5. Féria Bzince 18.00 + Martin Gálik /6.výr./
PIATOK 12.5. Féria Radošina 18.00 + Štefan Franko, kapucín /7.výr./
SOBOTA 13.5. Preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej Radošina 18.00 Ku cti Panne Márii a poďakovanie za pomoc
NEDEĽA 14.5. Šiesta veľkonočná nedeľa Bzince 7.30 Za farnosť
Behynce 9.00 + Dezider Minarovič
Radošina 10.30 + Magdaléna Kozinková /6.výr./ a rodičia Gustáv Helbich a Helena
  •  Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. O 14.00 bude modlitba ruženca, o 14.30 pobožnosť k Božskému Srdcu Ježišovmu.
  • Každý piatok až do prvého sv. prijímania bude príhovor pri sv. omši zameraný pre deti a po sv. omši bude nácvik. Prosím prvoprijímajúce deti a ich rodičov, aby prišli v piatok na sv. omšu…
  • Na budúcu nedeľu je pravidelná zbierka na opravy našich kostolov. Za vaše milodary vyslovujem vopred úprimné Pán Boh zaplať.
  • Upratovanie kostola: Ruža č. 7

Informačný servis nitrianskej diecézy