Pondelok 15. 5. Féria Radošina 18,oo Na úmysel
Utorok 16. 5. Sv. Ján Nepomucky, kňaz a mučeník Behynce 14,oo + Daniela Oravcová, pohrebná
Streda 17. 5. Féria Radošina 7,oo BSR
Štvrtok 18. 5. Féria Bzince 18,oo +  Ondrej a Jozefína Spevákoví a rodina Kaplárova a Štulajterova
Piatok 19. 5. Féria Radošina 18,oo +  Štefan Krška, Mária, vnuk Peter
Sobota 20. 5. Féria Radošina 15,oo Peter Adamčík a Mária Jánošová
Radošina 17,oo Za zosnulých a živých členov PZ Havran
NEDEĽA 21. 5.  

VI. veľkonočná

 

Bzince 7,3o + Karol Jurčo, manž. Štefánia a rodičia z oboch strán, Ján Vičan manž. Anna a rodičia z oboch strán
Behynce 9,oo + Rodina Goňová, rodičia Mária a Florián, Ján, Emília, Alojz, Lýdia, Jozef, Ľudmila, Michal, Ľudmila Anna a st. rodičia
Radošina 10,3o Za farníkov
  • Dnes je po sv. omšiach ZBIERKA NA KŇAZSKÝ SEMINÁR. Nech vás Pán odmení za vašu lásku a štedrosť.
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža 2