PONDELOK 19.2. Féria Radošina 18.00 + Ladislav Ondrejka /25.výr./, manželka Veronika /5.výr./
UTOROK 20.2. Féria Behynce 18.00 + Koloman, Katarína Balážikoví
STREDA 21.2. Féria Radošina 7.00 + Alžbeta /35.výr./, manžel Jozef, rodičia a deti
ŠTVRTOK 22.2. Katedry sv. Petra, apoštola, sviatok Bzince 18.00 ZBP Milan a Helena
PIATOK 23.2. Féria Radošina 18.00 + Emília Lukačovičová /1.výr./
SOBOTA 24.2. Féria Radošina 18.00 + Ján Piršel, Gustáv, Aurélia, Jozefína
NEDEĽA 25.2. Druhá pôstna nedeľa Bzince 7.30 Za farnosť
Behynce 9.00 + Jozef, Františka, syn Ľubomír
Radošina 10.30 + rodina Gamanová
  • Dnes popoludní o 14.30 sa budeme modliť pobožnosť Krížovej cesty.
  • V pôstnom období budú pobožnosti Krížovej cesty vo farskom kostole v piatok o 17.15 a v nedeľu o 14.30. Povzbudzujem vás k účasti na týchto pobožnostiach, zamýšľajme sa spoločne nad utrpením a láskou Pána Ježiša…
  • V stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni. Ich obsahom je príprava na pokánie, na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.
  • Aby sme sa dobre pripravili na Veľkú Noc, budeme v tomto čase pôstu pripravovať pôdu nášho srdca pre rozsievača. Dnes sme počuli o Pánu Ježišovi na púšti. Výzva pre deti: VYORAŤ SUCHÉ KORENE, BURINU!
    Úloha na tento týždeň: Budem po sebe upratovať, prekonám lenivosť. Skrátim čas na počítači, mobile atď…
  • Budúci týždeň bude pravidelná zbierka na opravy našich kostolov
  • Úprimná vďaka Bohu známym za milodar na oltár 100 a 50 eur.
  • Dnes je zbierka na Charitu. Za vaše milodary vyslovujem vopred úprimné Pán Boh zaplať.
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č. 11

Informačný servis nitrianskej diecézy