PONDELOK 15.5. Féria Radošina 18.00 + Rudolf a Mária Krajčíroví a ich potomkovia
UTOROK 16.5. Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a muč., spomienka Radošina 7.00 + Štefan Kment, Terézia a rodičia
STREDA 17.5. Féria Behynce 18.00 + Alfonz Močko a rodičia Michal a Pavlína Ondrejkoví
ŠTVRTOK 18.5. Nanebovstúpenie Pána, slávnosť Bzince 17.00 Za farnosť
Radošina 18.00 + Jozef a Gabriela Valachoví, rodičia, syn Ján
PIATOK 19.5. Féria Radošina 18.00 + Jozef Jankovič, syn Radko
SOBOTA 20.5. Féria Radošina 18.00 ZBP Dominik, poďakovanie za BP pre rodinu
NEDEĽA 21.5. Siedma veľkonočná nedeľa Bzince 7.30 Za farnosť
Behynce 9.00 + Ľudovít a Mária Košíkoví
Radošina 10.30 ZBP Juraj /poďakovanie za 50 rokov života/
  •  Pondelok, utorok a streda sú prosebnými dňami za úrodu.
  • V utorok po rannej sv. omši sa pomodlíme litánie k sv. Jánovi Nepomuckému pri jeho soche pred kostolom…
  • Vo štvrtok máme slávnosť Nanebovstúpenia Pána, cirkevne prikázaný sviatok.
  • V piatok bude príhovor pri sv. omši zameraný pre deti, po sv. omši bude nácvik na prvé sv. prijímanie. Prosím deti, aby prišli v piatok na sv. omšu.
  • Dnes je pravidelná zbierka na opravy našich kostolov. Za vaše milodary vyslovujem vopred úprimné Pán Boh zaplať.
  • Úprimne ďakujem za milodar na kostol 50 a 100 eur.
  • Na budúcu nedeľu je zbierka na katolícke masmédiá…
  • Upratovanie kostola: Ruža č. 8

Informačný servis nitrianskej diecézy