PONDELOK 27.5. Féria Radošina 18.00 + Ondrej Spevák /20.výr./, manž. Jozefína, rodina Štulajterová a Kaplárová
UTOROK 28.5. Féria Radošina 7.00 + Štefan Kučera /2.výr./
STREDA 29.5. Féria Bzince 18.00  + Viliam, Melánia Miháliková a rodina Štolfová a Miháliková
ŠTVRTOK 30.5. Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, slávnosť Behynce 17.00 Za farnosť
Radošina 18.00  ZBP pre rodinu
PIATOK 31.5. Féria Radošina 18.00 + Martin Gálik
SOBOTA 1.6. Sv.Justína, muč., spomienka Radošina 15.00 Sobáš Marek Gerbel a Erika Tomašovičová
Radošina 18.00 + Jolana a rodičia Rudolf, Mária a + z rodiny
NEDEĽA 2.6. 9. nedeľa v období cez rok Bzince 7.30 + rodičia Ladislav a Emília Sádeckí, syn Peter
Behynce 9.00 + Marta Balážiková /1.výr./ a rodičia
Radošina 10.30 ZBP Alena 50 r., Ivan 60 r., Marta 90 r., poďakovanie
  •  Dnes popoludní bude požehnanie viníc a polí. Stretneme sa o 15.00 pri soche sv. Urbana
  • Vo štvrtok máme cirkevne prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Po sv. omši vo farskom kostole bude procesia. Prosím obetavých farníkov o jej prípravu, ako ste boli zvyknutí po iné roky.
  • V sobotu o 17.00 bude mariánska pobožnosť.
  • Úprimne ďakujem bohuznámym dobrodincom za 50 a 100 €.
  • Dnes po sv. omši je pred kostolom malá výstavka unikátnych obrazov, ktoré namaľovali pacienti s neurologickým postihnutím, ktoré dotvorili akademickí umelci. Výstavka je spojená s dobrovoľným príspevkom pre týchto pacientov… Je možnosť aj zakúpenia niektorého diela. Kurátorka tejto výstavy pani Lucia Vám rada odpovie na Vaše otázky. Zastupuje nadáciu ADELI…
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č. 1

 

Informačný servis nitrianskej diecézy