PONDELOK 2.1. Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a uč. Cirkvi, spomienka Radošina 18.00 + starí rodičia Psicoví a Grznároví Paulína, Štefan, Mária, Jozef
UTOROK 3.1. Najsvätejšieho mena Ježiš, spomienka Behynce 18.00
STREDA 4.1. Féria Radošina 8.00 Pohrebná Anastázia Bartošeková
ŠTVRTOK 5.1. Féria Bzince 18.00 + páter Jozef Kováč, Šebastián Labo, Ignác Kubeš,SJ
PIATOK 6.1. Zjavenie Pána, slávnosť Radošina 7.30 Za farníkov
Behynce 9.00 + Alfréd Jančovič /20.výr./, manž. Jolana a rodičia z oboch strán
Radošina 10.30 + František Krajčír, manž. Antónia, ich deti a rodičia z oboch strán, spomienka na Apolóniu Briganovú
SOBOTA 7.1. Féria Radošina 18.00 + Augustín, Františka Bizoňoví a starí rodičia z oboch strán
NEDEĽA 8.1. Druhá nedeľa po Narodení Pána, Krst Pána Bzince 7.30 + z rodiny Vári, Hačo
Behynce 9.00 ZBP Magdaléna Lesayová, poďakovanie za 80 rokov života
Radošina 10.30 Za farnosť
  • Dnes popoludní o 14.00 bude vo farskom kostole Jasličková slávnosť. Srdečne pozývam deti aj rodičov, aby prišli Ježiškovi poďakovať piesňou alebo básničkou…
  • Vo štvrtok od 23.00 do 24.00 bude vo farskom kostole adorácia pred Sviatosťou Oltárnou.
  • V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci, spovedať budem v Radošine v pondelok od 17.00 a ak bude treba, aj po sv. omši. V utorok v Behynciach a štvrtok v Bzinciach budem spovedať hodinu pred sv. omšou. V stredu ráno budem tiež spovedať pred sv. omšou…
  • V piatok je slávnosť Zjavenia Pána, sv. omše budú ako v nedeľu. V piatok popoludní budem požehnávať nové domy. Záujemcovia, prihláste sa na fare alebo v sakristii…
  • V sobotu o 17.00 je mariánska pobožnosť.
  • Vo štvrtok plánujeme turistiku, pravdepodobne na Žibricu… Pôjdeme autami, stretneme sa o 8.00 pred farským kostolom. Záujemcovia, dajte vedieť…
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č. 1

 

Informačný servis nitrianskej diecézy