PONDELOK 6.7. Sv. Márie Goretti, panny a muč., spomienka Radošina 18.00 + Genovéva a Dezider Gerhátoví, rodičia, starí rodičia a rehoľné sestry Marta a Viktória
UTOROK 7.7. Féria Behynce 18.00 Na úmysel
STREDA 8.7. Féria Radošina 7.00 + Vlasta a Imrich Kolkoví a rodičia z oboch strán
ŠTVRTOK 9.7. Féria Bzince 18.00 Na úmysel
PIATOK 10.7. Féria Radošina 18.00 ZBP pre rodiny
SOBOTA 11.7. Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok Radošina 18.00 + Gejza a Helena Blahušoví, Ján, Soňa a rehoľná sestra Margita
NEDEĽA 12.7. 15. nedeľa v období cez rok Bzince 7.30 + Emil Patrovič a rodičia
Behynce 9.00 + Štefan Pokrývka a syn Ján
Radošina 10.30 Za farníkov
  •  Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, o 14.00 bude sv. ruženec a po ňom pobožnosť k Božskému Srdcu Ježišovmu. Litánie sa pomodlite tentokrát sami.
  • V sobotu odchádzame na turistický výlet na Kľak. Treba si zobrať turistickú obuv a oblečenie, stravu a tekutiny na celý deň. Odchádza sa o 6.30 z Behyniec a 6.35 od kostola v Radošine.
  • Úprimne ďakujem za modlitby, miništrantský výlet dopadol dobre…
  • Stále prosme dobrého Pána Boha o pomoc a trpezlivosť pre ľudstvo, modlime sa za chorých i zdravotníkov v celom svete a myslime tiež jeden na druhého…
  • V Katolíckych novinách dávam do pozornosti viacero článkov o druhej návšteve pápeža sv. Jána Pavla II. na Slovensku. V týchto dňoch je to už 25 rokov…
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č. 2