• Domov
  • /
  • Farské oznamy
  • /
  • Farské oznamy – Štvrtá veľkonočná nedeľa – Nedeľa Dobrého Pastiera
Pondelok 8. 5. Féria Radošina 18,oo + Jozef Pinter a rodičia Štefan a Katarína Manasoví
Utorok 9. 5. Féria Behynce 18,oo + Adriana Lesayová, 1.vyročie úmrtia, manžel Rudolf a syn Igor a rodičia
Streda 10. 5. Féria Radošina 7,oo Za farníkov
Štvrtok 11. 5. Féria Bzince 18,oo + Jozef Vičan
Piatok 12. 5. Féria Radošina 18,oo + Jozef Jankovič, syn Radko a rodi-čia z oboch strán
Sobota 13. 5. Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej Radošina 15,oo Roman Ondrejka a Michaela Pavlovičová
NEDEĽA 14. 5.  V. veľkonočná Bzince 7,3o + Anton a Mária Vičanoví, syn Emil a vnuk Martin
Behynce 9,oo + Pavla Lavrová
Radošina 10,3o + Miroslav Gábriš, jeho rodičia a súrodenci
  • V nedeľu, 7. mája, o 14,3o h., bude vo farskom kostole pobožnosť k Božskému Srdcu s požehnaním so Sviatosťou oltárnou.
  • V sobotu, 13. mája, po sv. omši, bude vo farskom kostole Mariánska pobožnosť pri príležitosti 100. výročia fatimských zjavení. Pri tejto pobožnosti zasvätíme našu farnosť Fatimskej Panne Máriii. Srdečne vás pozývam.
  • Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach ZBIERKA NA KŇAZSKÝ SEMINÁR.
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža 1