PONDELOK 13.3. Féria Radošina 18.00  
UTOROK 14.3. Féria Behynce 18.00 + Gabriel, Margaréta Hataloví a deti
STREDA 15.3. Féria Radošina 7.00 + Dušan Močko
ŠTVRTOK 16.3. Féria Bzince 18.00 ZBP Erika
PIATOK 17.3. Féria Radošina 18.00 + Vladimír Štepka a Margita
SOBOTA 18.3. Féria Radošina 18.00 + Beáta Geletová /nedož. 80 r./
NEDEĽA 19.3. Štvrtá pôstna nedeľa Bzince 7.30 + Jozef Šiška, manž. Emília, syn Jozef, rodičia Jozef a Júlia, rodičia Jozef a Alžbeta, syn Jozef
Behynce 9.00 ZBP Marta a poďakovanie za 80 rokov života
Radošina 10.30 Za farnosť
  • Dnes popoludní o 14.30 sa budeme modliť pobožnosť Krížovej cesty. V piatok sa modlíme Krížovú cestu o 17.15. Povzbudzujem vás k účasti na tejto pobožnosti. Zamýšľajme sa spoločne nad láskou a utrpením nášho Pána…
  • Dňa 19. marca máme v našej farnosti výročnú poklonu. Sviatosť Oltárnu vystavím ráno o 7.00, pred sv. omšou o 10.30 sa adorácia preruší a bude pokračovať po sv. omši. Poklona bude do 17.00, kedy bude záverečné požehnanie. Hneď potom bude stretnutie pútnikov do Talianska s kňazom, ktorý nás bude sprevádzať. Od neho sa dozviete organizačné podrobnosti. Prosím, aby ste dovtedy odovzdali prihlášky…
  • Na budúcu nedeľu je pravidelná zbierka na opravy a údržbu našich kostolov. Za vaše milodary vyslovujem vopred úprimné Pán Boh zaplať.
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č. 11

Informačný servis nitrianskej diecézy