PONDELOK 2.5. Sv. Atanáza, biskupa a uč. Cirkvi, spomienka Radošina 18.00 + Dušan Gaman, rodina Briganová, Bartošková, Rojková
UTOROK 3.5. Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok Behynce 18.00 + Ján, Anna Balážikoví, Tomáš, Agáta Kunoví
STREDA 4.5. Féria Radošina 7.00 ZBP pre rodinu
ŠTVRTOK 5.5. Féria Bzince 18.00 + rodičov Šugrových a deti a Pastvových
PIATOK 6.5. Féria Behynce 17.00 + Otto Močko, sestra Filoména a rodičia
Radošina 18.00 + rod. Bušíková, Banáková
SOBOTA 7.5. Féria Radošina 18.00 + Jozef Markovič
NEDEĽA 8.5. Štvrtá veľkonočná nedeľa Bzince 7.30 + Helena, Ondrej Rojkoví a rodičia z oboch strán
Behynce 9.00 Za farnosť
Radošina 10.30 + Alojz a Jozefína Pánski a ich rodičia Šimon a Mária Pánski

 

  • Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Modlitba ruženca bude o 14.00, pobožnosť k Božskému Srdcu o 14.30.
  • Vo štvrtok od 23.00 do 24.00 bude vo farskom kostole adorácia pred Sviatosťou Oltárnou.
  • V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci, spovedať budem hodinu pred sv. omšami. V piatok budem spovedať v Radošine od 15.00 do 16.30. Od 15.00 bude vystavená Sviatosť Oltárna.
  • V sobotu o 17.00 bude mariánska pobožnosť.
  • Budúca nedeľa je nedeľa Dobrého pastiera. V kňazskom seminári v Nitre bude v sobotu 7.5. od 10.00 Deň otvorených dverí. Podrobnosti sú na výveske. Modlime sa v tomto týždni intenzívnejšie za kňazské povolania. Na budúcu nedeľu bude zbierka na seminár. Za vaše milodary vyslovujem vopred úprimné Pán Boh zaplať.
  • Upratovanie kostola: Ruža č. 3

Informačný servis nitrianskej diecézy