PONDELOK 24.4. Sv. Juraja, muč., spomienka Radošina 18.00 + Gabriela Baňáková /10.výr./, manžel Alojz, rodičia a súrodenci z oboch strán
UTOROK 25.4. Sv. Marka, evanjelistu, sviatok Behynce 18.00  
STREDA 26.4. Féria Radošina 14.00 + Miroslav Straňák /pohrebná/
ŠTVRTOK 27.4. Féria Bzince 18.00  
PIATOK 28.4. Féria Radošina 18.00 + rodina Ondrejková
SOBOTA 29.4. Sv. Kataríny Sienskej, panny a uč. Cirkvi, patrónky Európy, sviatok Radošina 15.00 Sobáš Róbert Šust a Helena Jankovičová
Behynce 17.00 ZBP pre rodiny
Bzince 18.00 + Anton, Mária Vičanoví a ich rodičia
NEDEĽA 30.4. Štvrtá veľkonočná nedeľa Radošina 6.30 ZBP sestrička Kajetána /100 rokov života/
  •  Na budúcu sobotu sa v kňazskom seminári v Nitre uskutoční Deň otvorených dverí. Program je na výveske.
  • 4. uzavrú sviatosť manželstva Róbert Šust, syn Jána a Boženy rod. Mislovičovej a Helena Jankovičová, dcéra Radka a Márie rod. Sakovej. Kto by vedel o nejakej cirkevnej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade.
  • Na budúcu nedeľu o 10.00 bude v Rotunde sv. Juraja sláviť sv. omšu pomocný biskup našej diecézy Mons. Peter Beňo. Kvôli púti k sv. Jurajovi budú zmenené aj sv. omše. V nedeľu bude vo farskom kostole sv. omša o 6.30 a o 7.30 odchádzame pešo od kostola k „Jurkovi“…
  • Dnes je zbierka na kňazský seminár. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať.
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č. 5

Informačný servis nitrianskej diecézy