PONDELOK 1.4. Pondelok vo veľkonočnej oktáve Bzince 7.30  
Behynce 9.00 + Vojtech, Jolana a Ladislav Močkovi
Radošina 10.30 ZBP pre rodiny
UTOROK 2.4. Utorok vo veľkonočnej oktáve Radošina 18.00 ZBP Mária
STREDA3.4. Streda vo veľkonočnej oktáve Radošina 7.00 ZBP Peter
ŠTVRTOK 4.4. Štvrtok vo veľkonočnej oktáve Radošina 18.00 Na úmysel
PIATOK 5.4. Piatok vo veľkonočnej oktáve Radošina 18.00 + Katarína Gábrišová
SOBOTA 6.4. Sobota vo veľkonočnej oktáve Radošina 18.00 + Augustín, Emília Rojkoví, Jozef, Anton, Ludvig
NEDEĽA 7.4. Druhá veľkonočná nedeľa Bzince 7.30 Za farnosť
Behynce 9.00 Poďakovanie Pánu Bohu za milosti
Radošina 10.30 Poďakovanie za uzdravenie – Dominik a ZBP pre rodinu
  •  Slávime najväčší sviatok v cirkevnom roku, Veľkonočnú nedeľu. Vo veľkonočnej oktáve slávime zmŕtvychvstanie nášho Pána, preto nočná adorácia vo štvrtok nebude. V piatok je prvý piatok, od 15.00 bude vystavená Sviatosť Oltárna k poklone. Spovedať budem pol hodinu pred svätými omšami. Vo veľkonočnom období sa modlíme modlitbu „Raduj sa, nebies Kráľovná“.
  • Dnes je obvyklá farská zbierka. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať.
  • Prajem vám požehnané veľkonočné sviatky. Nech Kristova láska a jeho víťazstvo nad smrťou naplní naše srdcia pokojom, aby aj nám tajomstvo vzkriesenia dodalo odvahu ku konaniu dobra a k láske…Ďakujem všetkým za žičenia k Veľkej Noci.
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č. 6

 

Informačný servis nitrianskej diecézy