Pondelok 5. 6. Svätodušný Radošina 18,3o Poďakovanie za 75 rokov života
Utorok 6. 6. Féria    
Streda 7. 6. Féria Radošina 18,oo + Anton Vlasák a spomienka na švagra Vladimíra
Štvrtok 8. 6.  

Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza – sviatok

 

 

Behynce 18,oo

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre deti
Piatok 9. 6. Féria Radošina 18,oo + Antónia Antalíková a dcéra Júlia
Sobota 10. 6. Féria Radošina 18,oo + Róbert Krajčík a syn František
NEDEĽA 11. 6.  

Najsvätejšia Trojica – slávnosť

 

Bzince 7,3o  
Behynce 9,oo + Ernest Frťala, 35 rokov úmrtia a rodičia
Radošina 10,3o Za farníkov
  • Dnes o 14,3o h., bude vo farskom kostole pobožnosť k Božskému Srdcu s požehnaním so Sviatosťou oltárnou.
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža 5