Oznamuje veriacim, že sväté omše vo farskom kostole i na filiálkach zostávajú v obvyklom čase. Z dôvodu sprísnenia opatrení proti pandémii môžu byť na svätej omši účastní piati ľudia z rodiny, na úmysel ktorej je slávená svätá omša. Ďalšie usmernenia sledujte vo farských oznamoch. Prajem pevné zdravie a zvolávam Božie požehnanie na celú našu farnosť.  Milan Kupčík