Poďakovanie za 60 rokov života (2017)

V sobotu 23.septembra 2017 ďakovali svätou omšou 60 roční jubilanti za všetky dary, milosti a dobrodenia, ktoré počas svojho života dostali. Ako odznelo v závere svätej omše z úst zástupcu jubilantov chceli touto obetou poďakovať...

25.výročie kostolíka v Bzinciach

10.septembra 2017 si vo filiálnom kostole v Bzinciach pripomenuli 25.výročie jeho posvätenia. Slávnostnú svätú omšu slúžil Vdp. Mgr. Miroslav Kováč, koncelebrovali Vdp. Augustín Minarovič a Vdp. PaedDr. Ľubomír Havran, dekan. Svätá omša bola obetovaná za...

Farské oznamy – 24. nedeľa Cez rok

Pondelok 18. 9. Féria Radošina 18,oo + Albín a Mária Utorok 19. 9. Féria Behynce 18,oo + rodičia Bílikoví, Štefan a Anna, ich deti a st. rodičia z oboch strán Streda 20. 9. Sv. kórejskí mučeníci, spomienka...

Poďakovanie za úrodu 2017

Aj v tomto roku sme ďakovali za úrodu a kostol sme pri tejto príležitosti vyzdobili plodmi záhrad polí a viníc. V tomto roku sa do výzdoby zapojili aj farníci z filiálok Bzince (oltár sv. Jozefa) a...

Slávnosti sv. Huberta 2017

V sobotu 16.septembra sa v našej farnosti konali už 7. krát slávnosti sv. Huberta. Svätú omšu za hojnej účasti veriacich slúžil p.dekan Ľ. Havran a bola obetovaná za živých i zosnulých členov poľovného združenia.  

Požehnanie kríža na Havrane

Vo štvrtok 14.septembra Na sviatok Povýšenia sv. Kríža bol na horskom priechode Havran požehnaný kríž, ktorý má nám pripomínať maják, ktorý nám svieti na ceste do večnosti. Taktiež nás má pozývať, aby sme sa, keď budeme tadiaľto...