FARSKÉ OZNAMY – 29. nedeľa v období cez rok

PONDELOK 18.10. Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok Radošina 18.00 + Eugen a Veronika Lištiakoví UTOROK 19.10. Féria Behynce 18.00 + rod. Kollárová a Ernest Frťala STREDA 20.10. Féria Radošina 7.00   ŠTVRTOK 21.10. Féria Bzince 18.00 + Ervín Práznovský, rodičia a súrodenci PIATOK 22.10. Sv....

FARSKÉ OZNAMY – 28. nedeľa v období cez rok

PONDELOK 11.10. Féria Radošina 18.00 + Ján a Helena Masrnoví a rodičia z oboch strán UTOROK 12.10. Féria Behynce 18.00 + Margita Babková STREDA 13.10. Féria Radošina 7.00 Na úmysel ŠTVRTOK 14.10. Féria Bzince 18.00 + Ján a Mária Gálikoví, synovia Imrich, Viliam,...

FARSKÉ OZNAMY – 27. nedeľa v období cez rok

PONDELOK 4.10. Sv. Františka Assiského, spomienka Radošina 18.00 + Jozef a dcéra Iveta UTOROK 5.10. Féria Bzince 18.00 + Gitka /pohr./ STREDA 6.10. Féria Radošina 7.00 + Peter a Štefánia Pracharoví, zať František ŠTVRTOK 7.10. Ružencovej Panny Márie, spomienka Behynce 18.00   +...

FARSKÉ OZNAMY – 26. nedeľa v období cez rok

PONDELOK 27.9. Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka Radošina 18.00 + Viktória Močková /ned. 100 r./, Dominik UTOROK 28.9. Sv. Václava, muč., spomienka Behynce 18.00 ZBP Patris STREDA 29.9. Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok Bzince 18.00 + Michal Mihálik...

FARSKÉ OZNAMY – 25. nedeľa v období cez rok

PONDELOK 20.9. Sv. Andreja Kima Taegona, kňaza a spoločníkov, mučeníkov Radošina 18.00  ZBP pre rod. Antalíkovú a zomrelých z rodiny Antalíkovej UTOROK 21.9. Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu sviatok Behynce 18.00 ZBP pre Ondreja STREDA 22.9. Sv. Emeráma, biskupa a...

FARSKÉ OZNAMY – 24. nedeľa v období cez rok

PONDELOK 13.9. Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a uč. Cirkvi Radošina 18.00  + Anna Krajčírová /1. výročie/ UTOROK 14.9. Povýšenie svätého kríža, sviatok Bzince 16.00 Na úmysel Behynce 17.00 ZBP pre Jarmilu Radošina 18.00 + Albert a Irena Bartovičoví, dcéra Mária STREDA 15.9....