Farské oznamy – 12. nedeľa Cez rok

Pondelok 20. 6. Féria Radošina 18,oo + Mária Fulírová, 1.výročie, manž. Michal, rodičia Bulloví, synovia Jozef a Ján Utorok 21. 6. Sv. Alojz Gonzága, rehoľník spomienka Behynce 17,oo + Ján Mateička, pohrebná Streda 22. 6....

Poďakovanie sedemdesiatročných jubilantov

18.6. sa stretli naši sedemdesiatroční jubilanti na spoločnej svätej omši. Ďakovali Pánovi za všetky dary a dobrodenia, ktoré počas svojho života dostali. Ďakovali za všetkých ľudí, ktorých im Pán poslal do cesty či už to...

Farské oznamy – 11. nedeľa Cez rok

Pondelok 13. 6. Sv. Anton Paduánsky, kňaz a uč. Cirkvi spomienka Radošina 18,oo + Viliam Bartošek, syn Gabriel, rodičia a ich deti Utorok 14. 6. Féria Behynce 18,oo + Gabriel Balážik a Mária Streda 15. 6....

70 rokov PZ Havran

V sobotu, 11.6., si členovia PZ Havran Radošina pripomenuli 70 rokov založenia poľovníckeho združenia. Slávnostnou svätou omšou ďakovali Pánu Bohu za jeho dobrodenia a prosili o požehnanie pre žijúcich členov PZ. Zároveň spomínali si na...

Farské oznamy – 10.nedeľa Cez rok

Pondelok 6. 6. Sv. Norbert, biskup, spomienka Radošina 18,oo Za zdravie a Božiu pomoc pre sestru Utorok 7. 6. Féria Behynce 18,oo + rodina Štuchalová, Jozef, Anton a ich deti Streda 8. 6. Féria Radošina 7,oo...

Sviatosť birmovania

V nedeľu 5. júna 2016, v našej farnosti prijalo z rúk generálneho vikára Mons. Petra Brodeka 87 birmovancov sviatosť kresťanskej dospelosti. Všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Božími synmi. Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste...

Informačný servis nitrianskej diecézy