Slávnosť Najsvätejšej Trojice

Pondelok 23.5. Féria Radošina 18,oo +  Ján, Matilda a Ladislav Čulagoví Utorok 24.5. Féria Radošina 7,oo Esther a rodina Streda 25.5. Féria Behynce 18,oo +  Anna a Štefan Balážikoví a ich deti a st. rodičia Štvrtok...

Slávnosť Zoslania Ducha Svätého

Pondelok 16.5. Svätodušný pondelok Radošina 18,oo + Jozef Pinter a rodičia Štefan a Katarína Manasoví Utorok 17.5. Féria   Behynce 18,oo   + Jolana, Anton a Jozef Urminskí Streda 18.5. Féria   Radošina 7,oo  ...

7. veľkonočná nedeľa

Pondelok 9.5. Féria Radošina 18,oo + Miroslav Gábriš, nedoz.85 rokov, so spomienkou na rodičov a súrodencov Utorok 10.5. Féria Behynce 18,oo + Anton Petrus, Mária, syn Ľubomír, rodina Petrusová a Laurová Streda 11.5. Féria Radošina...

6. veľkonočná nedeľa

Pondelok 2. 5. Sv. Atanáz, biskup a uč. Cirkvi, spomienka   Radošina 18,oo   + Dominik Močko, Viktória a členovia rodiny Močkovej a Grežďovej Utorok 3. 5. Sv. Filip a Jakub, apoštoli sviatok   Radošina 18,oo   +...

5. veľkonočná nedeľa

Pondelok 25. 4. Sv. Marek, evanjelista sviatok Radošina 18,oo + rodina Papová, Štefan, Veronika, Jozef, Jolana, Júlia, Emília Utorok 26. 4. Féria Behynce  18,oo Za duše na ktoré si nikto nespomína Streda 27. 4. Féria...

Informačný servis nitrianskej diecézy