Farské oznamy – 11. nedeľa Cez rok

Pondelok 13. 6. Sv. Anton Paduánsky, kňaz a uč. Cirkvi spomienka Radošina 18,oo + Viliam Bartošek, syn Gabriel, rodičia a ich deti Utorok 14. 6. Féria Behynce 18,oo + Gabriel Balážik a Mária Streda 15. 6....

70 rokov PZ Havran

V sobotu, 11.6., si členovia PZ Havran Radošina pripomenuli 70 rokov založenia poľovníckeho združenia. Slávnostnou svätou omšou ďakovali Pánu Bohu za jeho dobrodenia a prosili o požehnanie pre žijúcich členov PZ. Zároveň spomínali si na...

Farské oznamy – 10.nedeľa Cez rok

Pondelok 6. 6. Sv. Norbert, biskup, spomienka Radošina 18,oo Za zdravie a Božiu pomoc pre sestru Utorok 7. 6. Féria Behynce 18,oo + rodina Štuchalová, Jozef, Anton a ich deti Streda 8. 6. Féria Radošina 7,oo...

Sviatosť birmovania

V nedeľu 5. júna 2016, v našej farnosti prijalo z rúk generálneho vikára Mons. Petra Brodeka 87 birmovancov sviatosť kresťanskej dospelosti. Všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Božími synmi. Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste...

Farské oznamy – 9. nedeľa Cez rok

Pondelok 30.5. Féria Radošina 7,oo Na úmysel ordinára Utorok 31.5. Féria Behynce 18,oo + František Balážik a Cecília Streda 1.6. Sv. Justín, mučeník spomienka Radošina 18,oo + Jozef Hartmann, spomienka na manž. Marta, rodičia Alexander...

Prvé sväté prijímanie

Nedeľa 22.5.2015 bol pre našu farnosť veľký deň. Prvý krát prijalo Ježiša do svojho srdiečka 23 detí. Dnes najkrajší deň pre nás je, keď Ježiš v našej duši kraľuje. Na prvé miesto odteraz, by sme...

Informačný servis nitrianskej diecézy