1.veľkonočná nedeľa

Pondelok 28. 3. OKTÁVA VEĽKEJ     NOCI Bzince 7,3o + Ondrej a Helena Rojkoví a starí rodičia Behynce 9,oo + rodina Košíková a Sigetová Radošina 10,3o Na úmysel Utorok 29. 3. Radošina 18,oo Za zdravie a Božiu...

VEĽKONOČNÉ TROJDNIE – POBOŽNOSTI

VEĽKONOČNÉ TROJDNIE   – POBOŽNOSTI        Farský kostol  Radošina   ZELENÝ  ŠTVRTOK – Pamiatka Pánovej večere 17.30 hod.  – Ruženec svetla 18.00 hod. –  Sv. omša – Poklona Oltárnej Sviatosti  – Chlieb života a kalich spásy...

Kvetná nedeľa

Pondelok 21.03. Veľký týždeň Radošina 7,oo Na úmysel Utorok 22.03. Veľký týždeň   Radošina 18,oo   Za adoptované deti Streda 23.04. Veľký týždeň   Bzince 18,oo   Za rodičov a príbuzných Štvrtok 24.03. ZELENÝ Behynce    ...

Veľkonočné spovedanie – dekanát Radošina

KEDY KDE OD – DO KTO Streda 16.3. URMINCE 16,oo – 17,3o Čiernik, Paliatka, Janček, Medvec, Štálnik, Havran fil.: Horné Štitáre 16,oo – 17,oo Štefaník, Šafár fil.: Hajná Nová Ves Maslanka, Cempura Štvrtok    ...

Farské oznamy – 5.pôstna nedeľa

Pondelok 14. 3. Féria Radošina 18,oo + Ján a Valéria Lukačovičoví a ich rodičia z oboch strán Utorok 15. 3. Féria Behynce  18,oo + rodina Kollárová a príbuzní Streda 16. 3. Féria Radošina   7,oo...

Farské oznamy – 4. pôstna nedeľa

. Pondelok 7. 3. Féria Radošina 18,oo + Miroslav Vičan. 1.výročie a spomienka na rodičov a st. rodičov Utorok 8. 3. Féria Behynce 18,oo + Ján a Mária Slávik, deti a starí rodičia z oboch...

Informačný servis nitrianskej diecézy