FARSKÉ OZNAMY – 23. nedeľa v období cez rok

PONDELOK 6.9. Féria Radošina 18.00  + Anton Funta, Vilma a syn Anton a starí rodičia UTOROK 7.9. Svätých Košických mučeníkov, spomienka Behynce 18.00  + Miroslav, Mária a rodičia STREDA 8.9. Narodenie Preblahoslavenej Panny Márie, sviatok Bzince 18.00 + páter Jozef Kováč,...

FARSKÉ OZNAMY – 22. nedeľa v období cez rok

PONDELOK 30.8. Féria Radošina 7.00 + rod. Geletová, Herdová UTOROK 31.8. Féria Behynce 18.00 + Karol Balážik /ned. 80 rokov/ STREDA 1.9. Féria Radošina 18.00 + Ferdinand Pupák ŠTVRTOK 2.9. Féria Bzince 18.00   PIATOK 3.9. Sv. Gregora Veľkého, pápeža a uč. Cirkvi, spomienka...

FARSKÉ OZNAMY – 21. nedeľa v období cez rok

PONDELOK 23.8. Féria Radošina 18.00 + Mária, Michal Fulíroví, rodičia Bulloví, Jozef, Ján UTOROK 24.8. Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok Behynce 18.00 + Jozef a Mária Kukloví STREDA 25.8. Féria Radošina 7.00   ŠTVRTOK 26.8. Féria Bzince 18.00 + Eduard Král PIATOK 27.8. Sv. Moniky,...

FARSKÉ OZNAMY – slávnosť Nanebovzatia Panny Márie

PONDELOK 16.8. Féria Radošina 17.30 ZBP pre Lenku UTOROK 17.8. Féria Behynce 18.00 + Terézia Matejovičová STREDA 18.8. Féria Radošina 7.00   ŠTVRTOK 19.8. Féria Bzince 17.00 Poďakovanie za Božiu ochranu a pomoc rodine PIATOK 20.8. Sv. Bernarda, opáta a uč. Cirkvi, spomienka Radošina 18.00...

FARSKÉ OZNAMY – 19. nedeľa cez rok

PONDELOK 9.8. Sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a muč., patrónky Európy, sviatok Radošina 18.00 + Rudolf a Viera Ondrejkoví, syn Rudolf UTOROK 10.8. Sv. Vavrinca, diakona a muč., sviatok Behynce 7.00 + Pavol a Helena Čaneckí, syn František...

FARSKÉ OZNAMY – 17. nedeľa cez rok

PONDELOK 26.7. Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka Radošina 18.00 ZBP Erika Grznárová a poďakovanie za 80 rokov života UTOROK 27.7. Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka Behynce 18.00   STREDA 28.7. Féria Radošina 7.00 + Mária Urbancová a starí...