FARSKÉ OZNAMY – 19. nedeľa v období cez rok

PONDELOK 10.8. Sv. Vavrinca, diakona a muč., sviatok Radošina 18.15 + Jolana a Ivan Praženkoví a rodičia z oboch strán UTOROK 11.8. Sv. Kláry, panny, spomienka Behynce 18.00 + rodina Kollárová a príbuzní STREDA 12.8....

FARSKÉ OZNAMY – 18.nedeľa v období cez rok

PONDELOK 3.8. Féria Radošina 18.00 + František Krška, syn Peter /20.výr./, rodičia Štefan a Mária UTOROK 4.8. Sv. Jána Máriu Vianney, kňaza Behynce 18.00   STREDA 5.8. Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme Radošina...

FARSKÉ OZNAMY – 17.nedeľa v období cez rok

PONDELOK 27.7. Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka Radošina 18.00 + Vojtech Langer /1.výr./ UTOROK 28.7. Féria Sv. omša nebude   STREDA 29.7. Sv. Marty, spomienka Radošina 7.00 + Ľudovít, Mária, Edita ŠTVRTOK 30.7. Bl. Zdenky...

FARSKÉ OZNAMY – 16.nedeľa v období cez rok

PONDELOK 20.7. Féria Radošina 18.00 + Ján Kulich /1.výr./, Veronika UTOROK 21.7. Féria Behynce 17.00 + Valéria Gubáňová STREDA 22.7. Sv. Márie Magdalény, sviatok Radošina 7.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Oľgu ŠTVRTOK 23.7....

FARSKÉ OZNAMY – 15. nedeľa cez rok

PONDELOK 13.7. Féria Radošina 18.00 + Anton Funta, Vilma, syn Anton a starí rodičia UTOROK 14.7. Féria Behynce 18.00 + z rodiny Pokrývkovej a Varšavovej STREDA 15.7. Sv. Bonaventúru, biskupa a uč. Cirkvi, spomienka Radošina 7.00...

FARSKÉ OZNAMY – Slávnosť sv. Cyrila a Metoda

PONDELOK 6.7. Sv. Márie Goretti, panny a muč., spomienka Radošina 18.00 + Genovéva a Dezider Gerhátoví, rodičia, starí rodičia a rehoľné sestry Marta a Viktória UTOROK 7.7. Féria Behynce 18.00 Na úmysel STREDA 8.7. Féria...